Zamów badanie

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane

Zamów badanie

Imię *
Nazwisko *
Ulica, numer domu, numer mieszkania *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail.
Rodzaj przesyłki *

Rodzaj zestawu

Krew EDTA

KREW- diagnostyka chorób odkleszczowych metodami genetycznymi
Ilość
KREW- diagnostyka chorób genetycznych
Ilość

Osocze

OSOCZE- diagnostyka chorób odkleszczowych - serologia
Ilość

Mocz

MOCZ- diagnostyka chorób odkleszczowych - genetyka
Ilość

Płyn mózgowo- rdzeniowy

PŁYN M/R- diagnostyka chorób odkleszczowych - genetyka
Ilość
PŁYN M/R- diagnostyka chorób odkleszczowych - serologia
Ilość

Płyn stawowy

PŁYN S- diagnostyka chorób odkleszczowych - genetyka
Ilość
PŁYN S- diagnostyka chorób odkleszczowych - serologia
Ilość

Kod badania

Podaj kod badania * Kod badania znajdziesz w zakładce "Oferta Badań"

Zgoda na przetwarznie danych osobowych

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie moich danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia przez firmę Biogena Sp z o.o. zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29.03.1997 r. (Dz. U. Nr 133, *

Zgoda na użycie materiałów biologicznych

Wyrażam zgodę na użycie moich materiałow biologicznych do celów badawczych.
Uwagi
mad4media user interface design