Umów się na badanie

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane

Umów się na badanie

Punkt pobrań materiału biologicznego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11

Imię *
Nazwisko *
Telefon kontaktowy *
Termin wizyty *
Podaj kod badania * Kod badania znajdziesz w zakładce "Oferta Badań"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie moich danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia przez firmę Biogena Sp z o.o. zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29.03.1997 r. (Dz. U. Nr 133, *
mad4media user interface design