Metody Badań

W Laboratorium Genetycznym BIOGENA do wykrycia Boreliozy stosujemy metody serologiczne oraz genetyczne (bezpośrednie).
Do badań serologicznych należą testy: Western Blot (WB) i ELISA. Określamy odpowiedź organizmu w obrębie klas  IgG i IgM na zakażenie.
Badania bezpośrednie to PCR oraz Real Time PCR. Poszukujemy DNA bakterii w badanych próbkach.

 

Badanie genetyczne Real – Time PCR

Real – Time PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction).
Jest najczulszą ze znanych obecnie metod diagnostycznych, która pozwala na wykrycie pojedynczych komórek bakterii w badanym materiale biologicznym. Poprzez zastosowanie barwników i sond fluorescencyjnych, metoda ta pozwala na jednoczesne powielanie i wykrywanie charakterystycznych sekwencji DNA patogenów. Intensywność fluorescencji wzrasta  w miarę zachodzenia reakcji PCR, co jest powiązane z ilością powstającego produktu. Dzięki temu, możemy określić przybliżoną liczbę patogenów.

Badanie gentyczne PCR

PCR (Polymerase Chain Reaction).
Metoda charakteryzuje się wysoką czułością oraz specyficznością. Badanie to wykrywa bezpośrednio obecność bakterii, a właściwie jej DNA, w badanych próbkach (mocz, krew obwodowa, płyn mózgowo rdzeniowy). Badanie to nie ma związku z wytwarzaniem przeciwciał przez układ odpornościowy, więc można je wykonać zaraz po ukąszeniu przez kleszcza.
Dzięki PCR mamy możliwość powielenie wybranych sekwencji DNA, które są charakterystyczne dla szczepu Borreli. Wynik pozytywny oznacza obecność charakterystycznej sekwencji DNA patogenu.

Test Western Blot

Polega na szukaniu specyficznych przeciwciał (IgG i IgM) wytworzonych,  przez organizm, pod wpływem zakażenia boreliozą. Badanie to, można wykonać dopiero po 4–6 tygodniach od ugryzienia przez kleszcza.

Specyficzne przeciwciała (IgG i IgM) powstają w wyniku odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenie bakterią. Początkowo są to przeciwciała IgM, utrzymujące się zwykle przez okres kilku tygodni po infekcji. Przeciwciała IgM ulegają wzrostowi dopiero po kilku tygodniach po infekcji, a ich wysokie stężenie w organizmie może utrzymywać się przez kilka miesięcy.

 

 

 

Test Elisa

 Jest to najstarsza (z obecnie stosowanych) metod diagnostycznych. Wykorzystywana jest w ramach wykrywania substancji o właściwościach antygenowych.  Metoda ta, pozwala na wykrycie przeciwciał IgG oraz IgM w surowicy krwi.