Ginekologia

OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH

Obowiązuje od stycznia 2014

 

GINEKOLOGIA

 

 

Kod badania

Jednostka chorobowa

Opis badania

Materiał do badań

Cena dla pacjenta

GIN-001

Badanie screeningowe HPV

Wykrywanie onkogennych szczepów wirusa HPV (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67)

Wymaz

130 zł

GIN-002

Chlamydia trachomatis

Wykrywanie bakterii Chlamydia trachomatis

Wymaz

120 zł

         

GIN-004

Genetyczna predyspozycja do raka piersi- panel

Analiza mutacji i polimorfizmów: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA), CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NOD2 (3020insC), CDKN2A (A148T), NBS1(657del5), CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C)

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-005

Genetyczna predyspozycja do raka jajnika- panel

Analiza mutacji: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA), CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NOD2 (3020insC), NBS1(657del5)

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-006

Rak piersi, jajnika, prostaty- genetyczna wysoka predyspozycja

Analiza mutacji: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA)

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-007

Rak piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego, nerki, tarczycy- genetyczna predyspozycja

Analiza mutacji: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T)

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-008

Rak piersi, jajnika, jelita grubego, płuca- genetyczna predyspozycja

Analiza mutacji: NOD2 (3020insC)

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-009

Rak piersi, jelita grubego, płuca oraz czerniak złośliwy- genetyczna predyspozycja

Analiza polimorfizmu: CDKN2A (A148T)

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-010

Rak piersi, jajnika, prostaty- genetyczna predyspozycja

Analiza mutacji: NBS1 (657del5).

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-011

Rak piersi, prostaty, płuca, tarczycy, krtani- genetyczna predyspozycja

Analiza polimorfizmów: CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C).

Krew

Bezpłatne ze skierowaniem (refundacja NFZ) bez skierowania cena do uzgodnienia

GIN-01

Badanie przyczyny poronień

Analiza efektu nieprawidłowo przebiegającego procesu rozdziału chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y podczas podziału komórki (aneuploidia)

MP

650 zł

GIN-02

Predyspozycja do poronień (deficyt progesteronu)

Badanie wariantu rs4238001 (c.4G>A; p.Gly2Ser) w genie SCARB1 odpowiedzialnych za niski poziom progesteronu u kobiet

Krew

350 zł

GIN-03

Hiperandrogenizm

Oznaczanie delecji genu UGT2B17

Krew

195 zł

GIN-04

Zakrzepica żył

Analiza mutacji Leiden genu F5, c.1601G>A (p.R534Q)

Krew

195 zł

GIN-05

Zakrzepica żył

Analiza mutacji c.*97G>A (stara nazwa: 20210G>A) w genie protrombiny (F2, czynnik II krzepnięcia krwi)

Krew

195 zł

GIN-06

Zakrzepica żył

Analiza mutacji 677C>T oraz A1298A>C w genie MTHFR (reduktaza 5,10 – metylenotetrahydrofolianu)

Krew

195 zł

GIN-07

Zakrzepica żył

Panel: analiza mutacji Leiden w genie F5, analiza mutacji 20210G>A w genie protrombiny (czynnik II krzepnięcia krwi), analiza mutacji 677C>T oraz A1298A>C w genie MTHFR (reduktaza 5,10 – metylenotetrahydrofolianu)

Krew

450 zł

GIN-08

Azoospermia

Analiza mikrodelecji w sześciu loci w regionie AZF: sY254, sY86, sY127, sY84, sY134, sY255

Krew

350 zł

GIN-09

Badanie kariotypu w limfocytach krwi obwodowej

Analiza nieprawidłowości liczbowych i jakościowych
chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki

Krew heparyna

510 zł

GIN-10

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 (I etap diagnostyki)

Krew

375 zł

GIN-11

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Analiza mutacji i premutacji w genie FMR1 (II etap diagnostyki)

Krew

850 zł

GIN-12

Zaburzenia różnicowania płci

Analiza regionu kodującego genu SRY

Krew

310 zł

GIN-13

Badanie pakietowe w niepłodności męskiej

Pakiet obejmuje badania wykonywane w procesie procedury diagnostycznej niepłodności męskiej oraz przed procedurą wspomaganego rozrodu (badanie wybranych mutacji genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotypu)

Krew

1125 zł

GIN-14

Niepłodność męska

Badanie 290 mutacji genu CFTR, w tym 8 najczęściej
identyfikowanych w niepłodności męskiej (F508del, R117H, CFTRdele2,3, G551D, G542X, R553X, IVS8-T + (TG)n, D1152H)

Krew

450 zł

GIN-15

Niepłodność męska

Badanie mikrodelecji 51gr/51gr

Krew

310 zł

GIN-16

Niepłodność męska

Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y z uwzlędnieniem delecji 51gr/51gr

Krew

500 zł

GIN-17

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 (pierwszy etap procedury diagnostycznej)

Krew

375 zł

GIN-18

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Badanie mutacji i premutacji w genie FMR1 (drugi etap procedury diagnostycznej)

Krew

850 zł

GIN-19

Cukrzyca ciążowa

Badanie regionu kodującego genu GCK

Krew

1500 zł

GIN-20

Określenie płci pacjenta (np. do procedury diagnostycznej prenatalnej) z zastosowaniem
markerów molekularnych

Określenie płci pacjenta z zastosowaniem markerów genów AMGXY i SRY

Krew

310 zł