Onkologia

OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH

Obowiązuje od stycznia 2014 r.

 

ONKOLOGIA

 

Kod badania

Jednostka chorobowa

Opis do badań

Materiał do badań

Cena

ONK-001

Genetyczna predyspozycja do raka piersi - panel

Analiza mutacji i polimorfizmów: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA), CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NOD2 (3020insC), CDKN2A (A148T), NBS1(657del5), CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C)

Krew

885 zł

ONK-002

Genetyczna predyspozycja do raka jajnika – panel

Analiza mutacji: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA), CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NOD2 (3020insC), NBS1(657del5)

Krew

618 zł

ONK-003

Genetyczna predyspozycja do raka prostaty - panel

Analiza mutacji: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA), CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NBS1(657del5), CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C).

Krew

375 zł

ONK-004

Genetyczna predyspozycja do raka płuca - panel

Analiza mutacji i polimorfizmów: NOD2 (3020insC), CDKN2A (A148T), CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C).

Krew

120 zł

ONK- 005

Genetyczna predyspozycja do czerniaka złośliwego

Analiza polimorfizmu: CDKN2A (A148T)

Krew

120 zł

ONK-006

Genetyczna predyspozycja do raka jelita grubego - panel

Analiza mutacji i polimorfizmów: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NOD2 (3020insC), CDKN2A (A148T).

Krew

353 zł

ONK-007

Genetyczna predyspozycja do raka brodawkowatego tarczycy - panel

Analiza mutacji i polimorfizmów: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C).

Krew

308 zł

ONK-008

Genetyczna wielonarządowa predyspozycja do nowotworów złośliwych - panel

Analiza mutacji i polimorfizmów: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA), CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T), NOD2 (3020insC), CDKN2A (A148T), NBS1(657del5), CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C)

Krew

885 zł

ONK-009

Rak piersi, jajnika, prostaty- genetyczna wysoka predyspozycja

Analiza mutacji: BRCA1 (5382delC, C61G, 4153delA)

Krew

310 zł

ONK-010

Rak piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego, nerki, brodawkowatego tarczycy- genetyczna predyspozycja

Analiza mutacji: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T)

Krew

180 zł

ONK-011

Rak piersi, jajnika, jelita grubego, płuca- genetyczna predyspozycja

Analiza mutacji: NOD2 (3020insC)

Krew

140 zł

ONK-012

Rak piersi, jelita grubego, płuca oraz czerniak złośliwy- genetyczna predyspozycja

Analiza polimorfizmu: CDKN2A (A148T)

Krew

140 zł

ONK-013

Rak piersi, jajnika, prostaty - genetyczna predyspozycja

Analiza mutacji: NBS1 (657del5)

Krew

140 zł

ONK-014

Rak piersi, prostaty, płuca, tarczycy, krtani- genetyczna predyspozycja

Analiza polimorfizmów: CYP1B1 (C142G, G355T, G4326C)

Krew

200 zł

ONK-01

Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty

Analiza wybranych regionów genu KRAS do zastosowania terapii celowanej

Bl,Szk

450 zł

ONK-02

Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty

Analiza wybranych regionów genu BRAF do zastosowania terapii celowanej

Bl,Szk

450 zł

ONK-03

Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty

Analiza wybranych regionów genu HRAS do zastosowania terapii celowanej

Bl,Szk

850 zł

ONK-04

Nowotwory płuc, jelita grubego, prostaty

Analiza wybranych regionów genów KRAS, BRAF, HRAS do zastosowania terapii celowanej

Bl,Szk

1500 zł

ONK-05

Nowotwory płuc

Analiza wybranych regionów genu EGFR do zastosowania terapii celowanej (egzon 19: del746-752; egzon 21: L858R)

Bl,Szk

350 zł

ONK-07

Predyspozycja do nowotworów piersi

Analiza 1 mutacji w genie BRCA2: 6174delT

Krew

195 zł

ONK-08

Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita
grubego (FAP)

Analiza 4 najczęstszych mutacji w genie APC (c.1500T>A(p.Tyr500X,c.3183_3187delACAAA,c.3202_3205delTCAA, c.3927_3931delAAAGA)- I etap diagnostyki

Krew

440 zł

ONK-09

Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita
grubego (FAP)

Analiza mutacji w genie APC - II etap diagnostyki

Krew

3450 zł

ONK-10

Nowotwór żołądka - postać rozlana

Analiza regionów kodujacych genu CDH1

Krew

2125 zł

ONK-11

Czerniak rodzinny

Polimorfizm genu receptora melanokortyny-4

Krew

195 zł

ONK-12

Czerniak

Analiza mutacji w genie CDKN2A (4 eksony) w przypadkach czerniaka typ CMM2 oraz zespołu czerniak-rak trzustki

Krew

625 zł

ONK-13

Mnoga gruczolakowatość
wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2A I MEN2B)

Analiza mutacji w eksonach 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET

Krew

875 zł

ONK-14

Polipowatość jelita grubego

Analiza najczęstszych mutacji (Y165C i G382D) wraz z możliwością wykrycia mutacji rzadkich w genie MUTYH – I etap diagnostyki

Krew

335 zł

ONK-15

Polipowatość jelita grubego

Analiza rzadkich mutacji w genie MUTYH - II etap diagnostyki

Krew

2625 zł

ONK-16

Siatkówczak (Retinoblastoma)

Analiza sekwencji kodujacej genu RB1 w leukocytach

Krew

3450 zł

ONK-17

Zespół Li-Fraumeni Syndrome

Analiza mutacji w genie TP53 (eksony 5-8) - I etap

Krew

500 zł

ONK-18

Zespół Li-Fraumeni Syndrome

Analiza mutacji w genie TP53 (eksony 2-4, 9-11) – II etap

Krew

875 zł

ONK-19

Zespół von Hippla-Lindaua
(naczyniakowatość siatkówkowomóżdżkowa)

Analiza mutacji w genie VHL (3 eksony)

Krew

430 zł